• Flóra v Slovenskom raji a v okolí Ferraty Kyseľ
  Ohodnoďte nás

 • Krásna flóra v Slovenskom raji menom Ferrata Kyseľ

  Okrem zážitku z rôznych túr, výstupov môžeme vo všeobecnosti v Slovenskom raji a v okolí Ferraty Kyseľ taktiež pozorovať aj bohatú faunu a flóru, čo si rozhodne nemôžete nechať za žiadnych okolností ujsť. Začali by sme flórou.

  Už samotný názov Slovenský raj môže veľa napovedať. Pri vstupe do Národného parku Slovenský raj sa budete doslova cítiť ako v raji, keď zahliadnete výnimočnú faunu a flóru. Väčšina územia Slovenského raja a, samozrejme, i Ferraty Kyseľ, je zalesnená. Asi 90 % tohto územia tvoria lesy. Najväčším podielom zo zalesneného územia Slovenského raja a Ferraty Kyseľ sa môžu popýšiť dealpínske bučiny, ale každý turista sa bude môcť nepochybne oboznámiť i s bukovými jedlinami, jedľovými bučinami, reliktnými borovicovými lesmi, a v neposlednom rade narazíme i na sutinové lesy – konkrétne jaseňové javoriny. Pre tých, ktorí sa chcú naozaj pokochať obrovským množstvom rastlín, si príroda pripravila naozaj veľké divy. Pestrosť rastlinstva, ktoré sa nachádza v Slovenskom raji, spočíva najmä v geologickej a klimatickej polohe danej oblasti. Rastú tu rôzne porasty, ktoré možno inde ani nezahliadnete. Len tak pre prehľad by sme mohli uviesť, že sa tu nachádza približne 900 tzv. vyšších rastlín, nespočetné množstvo chránených a veľmi vzácnych bylín a rastlín. Spočiatku boli zalesnené územia Slovenského raja vo veľkej miere tvorené jedľami a bukmi, avšak toto sa v poslednej dobe zmenilo, tieto stromy nahradili poväčšine smreky. Avšak sa s jedľami a bukmi, samozrejme, stretneme v centrálnej časti Slovenského raja. Okrem iného sa tu nachádzajú aj zmiešané (bukovo-jedľové) lesy.

  Rozhodne sa preto oplatí navštíviť Slovenský raj alebo Ferratu Kyseľ, prinajmenšom už len

  kvôli samotnej flóre.

  Flóra v Slovenskom raji a v okolí Ferraty Kyseľ
  Ohodnoďte nás